Wilt u tennis- en/of bridgelid worden?

   Klik dan op het onderstaande ledenpas en vul het inschrijfformulier in.

   

 

 

 

 

 

 

   Bent u geinteresseerd en/of wilt nog informatie vul dan ons contactformulier in of stuur een mail                       naar info@vtc-casino.nl.

   Het reglement:

    Ondergetekende verklaart door aanmelding via bovenstaande formulier lid te willen worden van de  Sociëteit Casino – Venlosche Tennisclub Club en           heeft kennis genomen van de zeven punten van het reglement hieronder.

    Bij ondertekening gaat u akkoord met het verwerken van u gegevens in onze ledenadministratie. Hierbij volgen we zoveel mogelijk de privacy                       wetgeving AVG. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten het bestuur/tennisleraar.

    1. Het bestuur behoudt zich het recht voor niet volledig of onjuist ingevulde aanmeldformulieren te weigeren.

    2. Na ontvangst van het aanmeldformulier stelt het bestuur vast, welke aspirant-leden tot de vereniging worden toegelaten. Hierbij worden de                          volgende  richtlijnen gevolgd:

        - Het maximum aantal leden van de vereniging, thans vastgesteld op 360 leden, mag niet worden overschreden.

        - Familieleden van leden, genieten na het volgen van de gebruikelijke inschrijfprocedure de voorkeur bij de toelatingsprocedure.

        - Voor het overige bepaalt het bestuur, welke kandidaat-leden tot de vereniging worden toegelaten.

    3. De kandidaat-leden ontvangen uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het aanmeldformulier (meestal schriftelijk) bericht of zij al dan niet als lid             worden toegelaten.

    4. Indien mocht blijken, dat het aanmeldformulier niet naar waarheid is ingevuld, behoudt het bestuur zich het recht voor om het kandidaat-lid alsnog            het lidmaatschap te ontzeggen.

    5. Indien leden zich niet houden aan de gedragsregels en normen zoals die bij VTC Casino algemeen gelden, kunnen zij door middel van een                              bestuursbesluit geroyeerd worden en in het uiterste geval kan zelfs de toegang tot het tennispark worden ontzegd. 

    6. Alle volwassen leden van onze vereniging kunnen tenminste eenmaal per seizoen worden gevraagd om een taak uit te voeren ter bevordering van              de status van de club. Het betreffen onderhoudstaken t.a.v. het groengebied rondom het clubhuis en banen, of assisteren bij het onderhoud van de              banen zelf, te helpen in het clubhuis (bardienst, assisteren in keuken bij activiteiten en dergelijk) dan wel het organiseren van een clubevenement.

    7. Opzeggen van lidmaatschap dient te gebeuren vóór 31 december, schriftelijk bij de secretaris, postbus 1072, 5900 BB Venlo, of per email  

        info@vtc-casino.nl. Indien opzegging na deze datum plaatsvindt, is de volledige contributie voor het eerstkomend seizoen verschuldigd. 

KNLTB ledenpas..jpg

Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen dan dient u voor 31 december schriftelijk bij de secretaris kenbaar te maken. Dit kan per post of per mail.

•  Postbus 1072, 5900 BB Venlo

•  info@vtc-casino.nl

Indien u ná 31 december opzegt bent u voor het navolgende jaar de volledige contributie verschuldigd.

© 2015 by BT webdesign.

Telefoon: 0031 (0) 6 29124794           Email: bmtheelen@hotmail.com
  • b-facebook
  • Twitter Round
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now